Mer pengar till polisen

Nyheter | 19 april, 2017 | Ylva Åkesson |

“Polisen vinnare” utropade media, när man summerar regeringens vårbudget.

Där får polisen det största tillskottet: 700 miljoner kronor  1 juli.

I statens budget för innevarande år finns för polisen ett ramanslag på 21 922 144 kronor. Nu föreslår regeringen alltså ytterligare 700 miljoner.

Regeringen skriver i sin vårändringsproposition att polismyndigheten står inför stora utmaningar behöver tillskott av medel redan 2017 för att undvika oönskade effekter i verksamheten.

Tillskottet ska göra det möjligt att ytterligare öka antalet polisanställda, vilket innebär “att den polisiära kompetensen i än högre grad kan prioriteras där den bäst behövs”. Tillskottet ska även möjliggöra en förstärkning av verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum.

Regeringen påpekar att det är viktigt att Polismyndigheten säkerställer sin förmåga att kunna verka över hela landet för att värna de demokratiska fri- och rättigheterna.

Kommentarfunktionen är stängd

Kameraövervakning-liten

DEBATT: ”Bevakningskameror klarar upp brott”

På initiativ av regeringen utreds just nu kameraövervakningslagen och i juni ska regeringens särskilda utredare Susanne Kaevergaard presentera […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

romsk-flagga-liten

SVEA HOVRÄTT: Romer får skadestånd för registrering

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till 11 personer med 30 000 kr var […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Postnord-liten

Postnord ökar säkerheten med märk-DNA

Postens distributionsfordon har utrustats med märk-DNA. Stöldskyddsmärkningen finns i flera varianter, en av dem är spray. Det är […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Årsmöte-liten

Samverkansdialog på Föreningsstämman 2017

SäkerhetsBranschens årsmöte på hotell Clarion i Stockholm den 26 april samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen. Eftermiddagen inleddes […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Attentatet_i_Stockholm_2017-8-liten

Nytt dödsoffer efter terrorattacken

Ytterligare en person har avlidit till följd av terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april, meddelar polisen. En kvinna […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |