Nya miljoner ska stärka motståndskraft mot it-angrepp

Nyheter | 19 april, 2017 | Ylva Åkesson |

Regeringen föreslår att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, får 10 miljoner kronor ytterligare, för att förstärka samhällets motståndskraft mot it-angrepp.

Genom att också höja anslaget till Länsstyrelser med 15 miljoner vill regeringen ytterligare stärka totalförsvaret.

Höjningen till Länsstyrelserna motiverar regeringen i vårändringspropositionen med att länsstyrelserna är viktiga aktörer i totalförsvarsplaneringen. “Medel bör tillföras länsstyrelserna för att stärka deras förutsättningar att bedriva en ändamålsenlig planering, bland annat när det gäller stöd till kommunerna och samverkan med berörda aktörer” skriver regeringen.

Sammantaget innebär den vårändringsbudget som regeringen lämnat till riksdagen flera förstärkningar kring totalförsvaret.

− Totalt föreslås kommuner, landsting, länsstyrelser och MSB få 85 miljoner kronor. Rätt använt kommer de resurserna att ge goda möjligheter att ytterligare stärka förmågan inom krisberedskap och civilt försvar under 2017, säger MSB:s Nils Svartz, vikarierande generaldirektör för MSB.

Kommentarfunktionen är stängd

Kameraövervakning-liten

DEBATT: ”Bevakningskameror klarar upp brott”

På initiativ av regeringen utreds just nu kameraövervakningslagen och i juni ska regeringens särskilda utredare Susanne Kaevergaard presentera […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

romsk-flagga-liten

SVEA HOVRÄTT: Romer får skadestånd för registrering

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till 11 personer med 30 000 kr var […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Postnord-liten

Postnord ökar säkerheten med märk-DNA

Postens distributionsfordon har utrustats med märk-DNA. Stöldskyddsmärkningen finns i flera varianter, en av dem är spray. Det är […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Årsmöte-liten

Samverkansdialog på Föreningsstämman 2017

SäkerhetsBranschens årsmöte på hotell Clarion i Stockholm den 26 april samlade cirka 100 representanter från medlemsföretagen. Eftermiddagen inleddes […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |

Attentatet_i_Stockholm_2017-8-liten

Nytt dödsoffer efter terrorattacken

Ytterligare en person har avlidit till följd av terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april, meddelar polisen. En kvinna […]

Nyheter | 28 april, 2017 | Veronica Rönnlund |